wtorek, 21 kwietnia 2015

Co bada GUS?

Każdy przedsiębiorca każdego roku ma obowiązek wysyłać do Urzędu Statystycznego różnorodne rodzaje sprawozdań. Na ogół mogą to być obowiązki sprawozdawcze PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, a także liczne druki innego typu, najczęściej powiązane z kilkoma obszarami:
  1. Warunkami pracy
  2. Tendencjami bieżącymi na rynku pracy
  3. Tendencjami w przemyśle
  4. Trendami inwestycyjnymi
Główny urząd statystyczny sprawdza też kwestie łączące się z z BHP, sprawy łączące się z z wynagrodzeniami i ogólnie wszystkim, co może mieć miejsce na odcinku szef - pracownik.

Opolskie przoduje

Szczególną lokatę w sprawdzaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem ma się czym pochwalić - wg danych statystycznych jest tutaj szczególnie mało wypadków związanych z pracą. Możnaby powiedzieć, że to nic dziwnego, bo Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, w dodatku nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. To prawda, ale nie w stosunku do danych statystycznych, bo te przeliczono w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w opolskiem - za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to żwawe działania Inspekcji Pracy Opole, na przykład:
  1. Działania zapobiegawcze
  2. Szkolenia dla pracodawców
  3. Surowe kontrole zakończone nakazami i mandatami
Ta ostatnia sprawa na powyższej liście nie jest przyjemny, jednak w tym miejscu można zauważyć, że każda kontrola z OIP Opole daje w jakiś tam nie bezpośredni sposób pożądany skutek - bezpieczniejszej pracy.
Druga sprawa, to większe wyedukowanie pracodawców - dzięki dostępowi do sieci mogą oni się dowiedzieć, jakie mają obowiązki w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki zaawansowanym sieciowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak wiele wysiłku, by dowiedzieć się czegoś o bezpiecznej pracy.
Na końcu - przyczyna niskiej liczby wypadków, to sami pracownicy. Na terenie opolskiego jest ogromna migracja za granicę z nadzieją znalezienia lepszej pracy.Zarazem pracownicy po powrocie do kraju sami nie chcą już pracować w firmach nie znających norm BHP i Prawa Pracy i niechętnie przystają na pracę w niesprzyjających warunkach.
piątek, 20 marca 2015

Praca w Strzelcach Opolskich

Ilość zamieszkałych w Strzelcach Opolskich to ponad 18 tys. ludności.Zdawało by się, że Strzelce to nie takie duże miasto, ale ekonomia na obszarze Strzeleckim jest bardzo dobrze rozwinięta. Na terenie byłego zakładu maszyn rolniczych stanął Strzelecki Obszar Gospodarczy.

Na terenach Strzelec Opolskich można spotkać zakłady produkcyjne konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Powstała także sieci sklepów handlowych.

W Strzelacach Opolskich występuje mocno rozbudowana infrastruktura komunalna: kanalizacyjna, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko odpadów komunalnych .Strzelce Opolskie zachwycają się malowniczymi terenami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wyróżnić można też ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.
Na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie istnieje wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, są tam między innymi: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, obszar chronionego krajobrazu Bory Stobrawsko - Turawskie, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Największym parkiem zabytkowym w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.
piątek, 13 marca 2015

Przegląd wydarzeń na rynkach kapitałowych

Gospodarka

Luty nie przyniósł żadnych zdarzeń, jakie zmieniłyby naszą prognozę możliwości gospodarczych dla Naszego kraju. Nadal konsekwentnie jesteśmy na stanowisku, że na początku 2015 roku przekrojowo atmosfera inwestycyjna jest dobra, przy możliwości umiarkowanej poprawy w dalszej części roku. według ostatnich dostępnych informacji, czyli tych z IV kw. 2014 roku, krajowa wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% licząc rok do roku za sprawą czynników jak sprzedaż krajowa (urósł wówczas on o 3,1% rok do roku) i inwestycje, głównie firm (+9% r/r). Obniżył zaś skalę wzrostu było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). Później w ciągu roku 2015 oczekujemy co najmniej utrzymania tempa rosnącego handlu krajowego lub też małego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna dotyczyć inwestycji, głównie dzięki wzrostowi liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020.
Także w zakresie handlu zagranicznego można przypuszczać, że czeka Nas nadejście pewnej poprawy wskutek coraz bardziej możliwego ocieplenia atmosfery gospodarczej w UE (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze „Wschodem” nie ulegnie poprawie po znacznym osłabieniu w 2014 roku). Polityka stóp procentowych w ostatnim czasie: Pod wpływem utrzymującej się ujemnej inflacji (odczyt in?acji za styczeń 2015 roku -1,3%), a ponadtopod wpływem wielu europejskich banków centralnych chcących zmniejszenia kosztu kredytu, RPP niedawno zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji RPP oznajmiła, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Spełnienie tej deklaracji RPP zdaje się pewna, więc nie obawiamy się dalszych ruchów w zakresie kosztu pieniądza co najmniej do końca roku.

Rynek obligacji

Jednym z bardziej istotnych czynników kształtujących sytuację na rynku polskich papierów dłużnych skarbowych jest polityka banków centralnych. Dla lokalnego rynku liczą się trzy instytucje. Pierwsza z nich, RPP, ścięła na początku marca główną stopę procentową o 50 pkt. i jednocześnie wyraźnie dała do zrozumienia, że kolejnych w tym cyklu już nie będzie. Właściwie dla papierów dłużnych skarbowych dobra jest sytuacja, kiedy stopy procentowe będą spadać (bo ich ceny automatycznie rosną pod wpływem spadków rentowności).

Rynek akcji

Luty był dobrym miesiącem dla posiadaczy funduszy lokujących kapitał na polskich papierów wartościowych. WIG urósł wtedy o dwa procent z okładem. We wzrostach swe zasługi miały głównie średnie i mniejsze podmioty, bowiem indeks WIG 20 zyskał jedynie jeden procent, podczas gdy wskaźnik sWIG80 niemalże o sześć procent. Czyli: nastąpiło odmienienie tendencji z ubiegłego roku, kiedy to względnie korzystniejszą inwestycją były duże firmy. Prognozy dla globalnych rynków zdają się poprawiać w bieżącym roku. 2015 rok przyniesie prawdopodobnie lekkie przyspieszenie tempa wzrostu światowej gospodarki (wg prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednocześnie w większości regionów rozsądnie jest spodziewać się polepszenia skumulowanych zysków o których donoszą spółki.

Ceny nie należą w zasadzie do historycznie niskich, jednak według naszej oceny nie są tak duże by trzeba było się bać w realiach niskich kosztów pieniądza. Zarazem historycznie wysokie ceny papierów dłużnych w wiodących obszarach i wiążące się z tym znikome szanse na wysoki zarobek w segmencie dłużnym mogą odegrać istotną rolę we wzroście zainteresowania akcjami.
W perspektywie rodzimego rynku sądzimy, że rośnie szansa na utrzymanie w przyszłości przewagi mniejszych firm nad gigantami. W tym segmencie łatwiej o poprawę wyników, a wyceny nadal mogą być z dużym marginesem na zysk. Szanse na wyższy zarobek to także w tym przypadku większe ryzyko, powodowane większą wrażliwością na wahania nastrojów wśród inwestorów i kierunku przepływu kapitału (więcej o tym - źródło).